Project Cargo

SPEDMAN Global Logistics Group
  • On-site survey
  • Crating / Lashing,
  • Heavy lift trucking
  • Customs and project documentation
  • Feasibility study
  • On-site support
  • Cargo insurance

What remains common is CREATIVITY.

Nothing is too big as long, as it fits on-board vessel, or into an aircraft.
Our clients value our innovative ‘out of the box’ thinking, allowing movement of various high & heavy cargo pieces, by land, sea and air.

Each project is unique and given individual attention.

Logistics Services

Project Cargo

Naši klienti oceňují naše inovativní „nekonvenční“ myšlení, které umožňuje přepravu různě vysokých a těžkých nákladních kusů po zemi, moři a vzduchem.

read more
Letecká přeprava

Jako člen asociace IATA spolupracuje společnost SPEDMAN Group se všemi významnými leteckými společnostmi a spojuje všechny hlavní letecké přepravy a uzly na všech kontinentech.

read more
Námořní přeprava

Naše globální síť partnerů ve všech hlavních námořních přístavech nám umožňuje nabízet různé možnosti přepravy a flexibilní řešení.

read more
Silniční přeprava

Prostřednictvím sítě důvěryhodných partnerů pro silniční nákladní dopravu nabízíme celou řadu služeb silniční přepravy v Evropě i mimo ni.

read more
Skladování

Máme přístup ke skladovacím zařízením a potřebnému know-how, takže se naši zákazníci mohou soustředit jen na své podnikání.

read more
Pojištění nákladu

Nejlepší způsob, jak chránit své podnikání před poškozením nebo ztrátou během přepravy, je uzavřít pojištění nákladu.

read more
Celní odbavení

Dovozní / Vývozní celní prohlášení, Proces povolení tranzitu, Podpora při formalitách s DPH, Hlášení Intrastat, Hlášení nákladů spojených s vyložením

read more
Customs Clearance

Customs clearance Import / Export, Transit clearance, VAT formalities, Intrastat reporting, Landed Costing reporting

read more
Cargo Insurance

The best way to protect your business from damage or loss during transportation is to buy cargo insurance.

read more
Warehousing

We have access to warehousing facilities and the necessary know-how, so our customers can focus on their core business.

read more
Road Transportation

Through our network, we offer a full range of road transportation services, inside or outside Europe.

read more
Sea Freight

Our global network of partners in all major seaports, enable us to offer multiple shipping options and flexible solutions.

read more
Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains with exellent service.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our air and ocean freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at SPEDMAN ready to apply their passion for solutions in support of your business.